INFORMATION OM

Integritetspolicy

Sekretesskänsliga uppgifter eller personuppgifter, behandlas via vår e-butik. För Brandfield B.V. är det mycket viktigt att dina personuppgifter behandlas varsamt, så vi behandlar och säkrar personuppgifter i enlighet med detta.

När vi behandlar uppgifter, följer vi kraven som ställs av integritetslagar. Det innebär, bland annat, att:

 • vi anger klart och tydligt de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter och vi uppfyller detta krav via detta integritetsmeddelande;
 • vi begränsar vår insamling av personuppgifter till de uppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • i de fall ditt samtycke krävs, ber vi först om ditt uttryckliga samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detsamma av parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att inspektera, korrigera eller ta bort dina personuppgifter på din begäran.

Brandfield B.V. är den part som ansvarar för att behandla uppgifterna. Detta integritetsmeddelande beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och använder och för vilka ändamål. Vi uppmanar dig att läsa det noggrant.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder vår e-butik erhåller vi viss information från dig som kan innefatta personuppgifter. Vi lagrar och använder endast personuppgifter som tillhandahålls av dig i samband med tjänsten du begär eller där det är tydligt att dessa uppgifter tillhandahålls oss i syfte att behandlas.

Vi använder följande uppgifter för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande:

 • namn och adress
 • telefonnummer
 • fakturaadress
 • e-postadress
 • betalningsinformation
 • kön
 • födelsedatum

REGISTRERING

Vissa delar av vår e-butik kräver att du först registrerar dig. Efter registreringen, behåller vi dina personuppgifter som tillhandahållits av dig under användarnamnet du har valt. Vi behåller dessa uppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång du återvänder och så att vi kan kontakta dig i samband med fullgörandet av avtalet.

Vi kommer inte att vidarebefordra uppgifterna som är kopplade till ditt användarnamn till tredje parter om inte detta krävs för att fullgöra avtalet som du har ingått med oss eller om det krävs enligt lag. I händelse av misstänkt bedrägeri eller missbruk av vår webbplats, kan personuppgifterna skickas till behöriga myndigheter.

ÅTKOMST TILL VÅR PORTAL

Vår portal ger dig åtkomst till en hanteringsmiljö där du kan upprätta, specificera och ändra posterna själv.

BEHANDLA DIN BESTÄLLNING

Om du gör en beställning hos oss, använder vi dina personuppgifter för att behandla den. Om det krävs för att behandla beställningen korrekt, kan vi också tillhandahålla dina personuppgifter till tredje parter. Du kan läsa mer om detta längre fram i detta integritetsmeddelande.

REKLAM

Utöver informationen på vår webbplats, kan vi också ge dig information om nya produkter och tjänster:

 • via vanlig post;
 • via e-post;
 • via sociala media;
 • via telefon.

KONTAKTFORMULÄR OCH NYHETSBREV

Vår e-butik ger dig möjlighet att ställa frågor via ett kontaktformulär där du ombeds fylla i olika uppgifter för att behandla din begäran. Du avgör vilken information du tillhandahåller. Uppgifterna du skickar till oss kommer att lagras så länge det behövs för att helt svara på och behandla din förfrågan i enlighet med ditt e-postmeddelandes art och innehåll.

Vi tillhandahåller ett nyhetsbrev för att informera de som är intresserade av våra produkter och tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan klicka på för att avsluta prenumerationen. Ditt e-postmeddelande läggs automatiskt till listan med prenumeranter.

INFORMATION OM PLATS

Om det krävs för tjänstens genomförande, kan vi samla in platsdata (GPS) från dig. Ditt samtycke kan krävas för detta när situationen uppstår.

Dessa platsdata kan också lagras och behandlas till exempel av leverantören av navigations-/kartprogramvaran som t.ex. Google Maps, eller av organisationer som t.ex. Google eller Apple. Vi har inget inflytande över detta. Vi rekommenderar att du läser den berörda leverantörens integritetsmeddelanden.

APP STORE

Appen som tillhandahåller tjänsten laddas ner via en app store som drivs av en tredje part. Vi har inget inflytande över vilka personuppgifter leverantören behandlar och för vilket ändamål. Vi rekommenderar att du läser den berörda leverantörens integritetsmeddelanden.

PUBLICERING

Vi publicerar inte kunduppgifter.

REKLAM

Vår e-butik visar reklam.

VIDAREBEFORDRA TILL TREDJE PARTER

Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till våra partners. Dessa partners levererar skräddarsydda annonser baserade på dina personuppgifter. Dessa partners är involverade i fullgörandet av avtalet. Dessa partners kan använda dina uppgifter för sina egna marknadsföringssyften.

COOKIES

Vår e-butik använder cookies. Cookies placeras också av tredje parter som anlitas av oss.

När du besöker vår e-butik första gången, visas ett meddelande där vi förklarar varför vi använder cookies. Om du fortsätter att använda vår e-butik, antar vi att du samtycker till denna användning av cookies.

Du kan avaktivera cookies i din webbläsare, men tänk på att vår webbplats kanske inte längre fungerar fullt ut om du gör det.

Vi har ingått avtal med tredje parter som placerar cookies om användningen av dessa cookies och applikationer. Men vi har inte full kontroll över vad leverantörer av dessa applikationer gör med dessa cookies när de läser dem. För mer information om dessa applikationer och hur de hanterar cookies, se berörda parters integritetsmeddelanden (observera: Dessa meddelanden kan ändras med jämna mellanrum).

Läs också vår fullständiga cookiepolicy.

GOOGLE ANALYTICS

Vi använder Google Analytics för att spåra hur våra besökare använder vår e-butik. Vi har undertecknat ett processoravtal med Google för att fastställa hur hanteringen av våra uppgifter ska ske. Vi låter också Google använda analysinformationen som erhållits för andra Google-tjänster och, slutligen, anonymiserar vi IP-adresser.

Squeezely Technology B.V.

Vi använder Squeezely för att leverera det bästa personliga innehållet till kunderna. Squeezely samlar in uppgifter om webbplatsbesök för att säkerställa att vi ger kunderna en optimal upplevelse. Uppgifterna används till exempel för: intressebaserad reklam, analys av produktpreferenser, anpassning av webbplatsens innehåll till dina intressen.

Klämmer personuppgifternas integritet och säkerhet mycket seriöst. Squeezely använder sin egen Squeezely Customer Data Platform (plattformen) för att säkert lagra all data de får. Squeezely använder tredje part (så kallade underprocessorer) som är nödvändiga för tillhandahållandet av dess tjänster. Till exempel en värdleverantör eller mjukvaruutvecklare. Squeezely ser till att alla dessa underprocessorer följer sina strikta säkerhets- och sekretesspolicyer.

Tweakwise

Vi använder Tweakwise för att kontrollera rankning, sökning, navigering och filtrering i vår webbshop. Tweakwise använder identifierbar information för att spåra användningen av sina tjänster, förbättra din användarupplevelse och göra det möjligt för dig att använda Tweakwise-tjänster effektivt. Dina uppgifter är säkrade på Tweakwises servrar och kommer aldrig att delas med tredje part.

SÄKERHET

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk och obehörig åtkomst till våra personuppgifter. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder:

 • åtkomst till personuppgifter skyddas med ett användarnamn och lösenord;
 • vi använder säkrade anslutningar (Secure Sockets Layer, eller SSL) som skyddar all information som utbyts mellan dig och vår webbplats när du anger personuppgifter;
 • vi för loggar över alla förfrågningar om personuppgifter.

LAGRINGSPERIODER

Personuppgifterna som beskrivs ovan lagras så länge som det behövs för att behandla dina beställningar, inklusive garanti. Efter den perioden lagrar vi uppgifter under högst ett år för de statistiska ändamål vi beskriver. Uppgifterna kommer därefter att raderas såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet som kräver längre lagring, som t.ex. skyldighet att lagra information av skatteskäl i 7 år.

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Detta integritetsmeddelande gäller inte för tredje parters webbplatser som är anslutna till vår e-butik via hyperlänkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett pålitligt och säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetsmeddelanden innan du använder dem.

ÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av detta integritetsmeddelande. Vi rekommenderar att du läser detta integritetsmeddelande regelbundet så att du är medveten om eventuella ändringar.

INSPEKTION OCH ÄNDRINGAR AV DINA UPPGIFTER

Om du har några frågor avseende vår integritetspolicy eller frågor som rör inspektion, ändring eller borttagande av dina personuppgifter, kan du kontakta oss när som helst via nedanstående information.

Om du vill inspektera personuppgifterna som Brandfield B.V. lagrar om dig eller om du vill ändra uppgifter därför att de är felaktiga eller ofullständiga, eller vill att de ska tas bort eller skyddas, skicka ett e-postmeddelande till Erik Hummel på Brandfield B.V. via info@brandfield.nl. Inom fyra veckor informerar Brandfield B.V. dig om vilka personuppgifter de behandlar om dig och om de kommer att eller kan uppfylla en eventuell begäran om borttagning, skydd eller korrigering.

För att förhindra missbruk, kan vi be dig identifiera dig på lämpligt sätt. Om den rör personuppgifter kopplade till en cookie, måste du också skicka en kopia av cookien ifråga. Du kan hitta den i din webbläsares inställningar. Om dina uppgifter är felaktiga, kan du begära att vi ändrar eller tar bort dem.

HOLLÄNDSK DATASKYDDSMYNDIGHET ("AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS")

Vi hjälper naturligtvis gärna till om du har klagomål i relation till behandlingen av dina personuppgifter. Enligt integritetslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till den holländska dataskyddsmyndigheten mot denna behandling av personuppgifter. För att göra det, kontakta den holländska dataskyddsmyndigheten.

KONTAKTUPPGIFTER

Brandfield B.V. Brandfield VATB.V.
Osloweg 105
9723 BK Groningen
Nederländerna

Detta integritetsmeddelande ändrades senast 25-01-2021.

Har du fler frågor?

Kontakta vår kundtjänst.

Språk